คือคุณคือข้าพเจ้า

posted on 17 Aug 2009 01:02 by sophos

ข้าพเจ้าอยู่ในทุกสิ่ง ข้าพเจ้าอยู่ในทุกอย่าง

ข้าพเจ้าเป็นทั้งตัวข้าพเจ้า และข้าพเจ้าเป็นทั้งตัวคุณ

ในขณะที่ตัวคุณกำลังอ่าน นั่นคือคุณกำลังอ่านตัวคุณ

 

ข้าพเจ้าชื่นชมทุกสิ่ง และข้าพเจ้าก็เกลียดชังทุกอย่าง

ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของคุณ และคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า

ดังนั้นทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าเขียน นั่นหมายถึงคุณก็เขียนเช่นกัน

 

ข้าพเจ้าเพียงต้องการบอก บอกถึงตัวคุณและข้าพเจ้า

เพียงแค่คุณหลับตา คุณจะเห็นเหมือนข้าพเจ้า

จงอย่ากลัว................ถอดมันออกมาเสียเถิด

หน้ากากของคุณ ตัวตนของคุณ แล้วเมื่อคุณปราศจากหน้ากาก

คุณจะเป็นได้ทุกสิ่ง เข้าใจในทุกอย่าง..........

ข้าพเจ้าจะพรากมันไปจากคุณ อย่าเสียดายตัวตนของคุณ

เพราะตัวคุณไม่มีอยู่จริง ข้าพเจ้าก็เช่นกัน

 

นับแต่บัดนี้ หน้ากากจะร่วงหล่น จิตวิญาณจะนิ่งสงัด

คุณจะไม่มี ข้าพเจ้าก็เช่นกัน จงอย่ากลัวการพราก

บนโลกนี้ไม่มีสิ่งไหนอยู่กับคุณ แม้แต่ตัวคุณเอง

 

หน้ากากของคุณ คุณใส่ทับมันกี่ชั้นกันเล่า

เคยลองนับมันบ้างไหม คุณต้องท้ิงมันไป

อย่ามองหาจากข้างนอก จงมองหาแต่ข้างใน

 

คุณจะต้องทิ้งทุกสิ่ง ความจริงอยู่ไม่ไกล

แต่เพราะคุณสะสมพอกพูนสิ่งต่างๆ ของคุณเอง

คุณสวมหน้ากากไว้มากมาย แม้แต่ใบหน้าที่แท้จริงของคุณ

คุณก็ไม่เคยเห็น........จงเปิดเปลือยอย่างถึงที่สุด

อย่างที่คุณเป็น จงอย่าใส่มันอีกต่อไปเลย

 

คุณจะสงสัยไหม หากเคยฝันเป็นผีเสื้อที่โบยบิน

คุณจะสงสัยไหม หากผีเสื้อก็เคยฝันว่าเป็นคุณ

แล้วที่จริงคุณเป็นผีเสื้อหรือตัวคุณ

 

คุณเป็นทุกสิ่ง และทุกสิ่งก็เป็นคุณ

ข้าพเจ้าก็เช่นกัน............

 

 

Comment

Comment:

Tweet

หน้ากากข้าพเจ้าปนอยู่ในกาย
หากทุกอย่างล้วนเป็นข้าพเจ้า
หน้ากากนี้ก็อาจใช่ด้วย...
(ไว้จะเข้ามาอ่านอีกครับ)
ยินดีที่รู้จักครับผมbig smile
Hot!

#1 By puck on 2009-08-17 02:37